درباره ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی همدان


آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی همدان افتخار دارد با بیش از ۳۶ سابقه درخشان همچنان با بهره گیری از تجهیزات آزمایشگاهی بروز و متخصصان و کارشناسان مجرب جهت تشخیص درمان در خدمت بیماران، مراجعه کنندگان و پزشکان محترم باشد. هدف موسسین و کارکنان فعلی آزمایشگاه رازی از ابتدا ارائه بهترین، بالاترین، و با کیفیت ترین خدمات در حوزه آزمایشگاهی پزشکی به مراجعه کنندگان بوده و خواهد بود. آزمایشگاه رازی رقابت سالم در ارايه خدمات به مراجعه کنندگان را زمینه پیشرفت علمی میداند.

 

دکتر آرش دهقان


موسس و مسئول فنی

  • متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی.
  • استادیار دانشگاه.
  • عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا.

google scholar

دکتر حمید رضا قاسمی بصیر


مسئول فنی

  • متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی.
  • دانشیار دانشگاه.
  • عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا.

google scholar

دکتر مریم نوربخش


مسئول فنی

  • متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی.

google scholar

دکتر نکیسا نیک نژاد


مسئول فنی

  • متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی.

google scholar